OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Divadielko na stračej nôžke

Symboly

Maskot

Náš maskot je vrana Františka.
V divadle je od jeho vzniku.
 
    
Františka je náš miláčik!
 

Logo

 
    
Náčrt loga.                                       Grafická úprava.

    Grafickú úpravu loga a vrany Františky zhotovil Ing. arch. Pavol Borodovčák, za čo mu DivAdielko na stračej nôžke srdečne ďakuje.