OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Divadielko na stračej nôžke

Réžia a scenáristika

Lucia Turáková

Alakšová

    Je zakladateľkou, režisérkou a scenáristkou tohto divadla. Rodáčka z Uňatína, ale momentálne žije v Krupine.

    Organizovala rôzne aktivity. Napríklad: zbieranie odpadkov v Uňatíne, rôzne súťaže, koledovanie na Vianoce, vymetanie domov na Luciu, ...

    S deťmi z divadla vyrábala rôzne predmety. Napríklad: vianočné vence so šiškami, čečinou a inou výzdobou,......    

    V rokoch 2005 - 2014 organizovala súťaž: O najkrajší črepník Uňatína. V roku 2009 pripravovala s deťmi program na Mikuláša. V ďalších rokoch sa prezliekla za Mikuláša, v iné roky za čerta a pripravila si menšiu scénku (scénka Mikuláš, čert a anjel) pre deti v Uňatíne a porozdávala im darčeky (http://ddls.wbl.sk/Mikulas.html / https://dnsn.wbl.sk/Divadelne-hry.html).

Lucia.

Rozdávanie balíčkov. Scénka Mikuláš 2011.

 

Ingrid Zibrinová

    Profesionálna režisérka. Do tohto divadla prišla v roku 2009 vďaka realizácii projektu s OZ "Nádej v Uňatíne", ktorý podporila Hodina Deťom. Režírovala historickú divadelnú hru (komédiu) o histórii Uňatína s názvom "Čierno - biele dosky" a pokračovanie ľudovej rozprávky "Ako išlo vajce na vandrovku 2".

    Z počiatku študovala Prírodné vedy na Univerzite Komenského a počas štúdia sa začala motať okolo divadla. Založila divadelný súbor pri vysokoškolskom klube a odtiaľ sa dostala cez konkurz do profesionálneho divadla Stoka. Paralelne s tým sa venovala scénografii. Po odchode z Bratislavy pokračovala na UMB v štúdiu hudby.

    Svoje zručnosti neskôr uplatnila v arteterapii (liečba umením) s ľuďmi trpiacimi na alkohole, drogách. Okrem toho ju zaujíma dizajn (odevný, interiérový, úžitková keramika).

    Z jej tvorby: http://www.sashe.sk/inkaz

 Konzultácia scenára.  Skúška v Uňatíne.

Pred premiérov v krupinskom kine. Divadelné stretnutie s Pani Zibrinovou, pri skúšaní hry Čierno - biele dosky a pečenie chleba.

 

Pavel Bartík

    Bývalý herec tohto divadla. Teraz funguje ako scenárista a režisér pre uňatínske detské divadlo (DivAdielko na stračej nôžke). Pomohol pri tvorbe scenára divadelných hier: „Soľ nad zlato" a „Šípová Ruženka". S pomocou Ingrid Zibrinovej napísal dve nové autorské divadelné hry: „Čierno-biele dosky“„Ako išlo vajce na vandrovku 2“.

    V roku 2009 sa zúčastnil celoslovenskej súťažnej prehliadky Rozprávačské Lodno", kde predniesol historickú  povesť Ako sa Uňatínčania stali Pľagovancami".

    V roku 2011 jeho novú hru „Party u nás doma“ porota v súťaži „Medziriadky“ vybrala medzi najlepšie a pozvala ho na týždňový pobyt na chatu Homôlka. V rokoch 2011 a 2012 pomáhal Lucii pri rozdávaní balíčkov pre deti, v kostíme čerta.

    V roku 2012 získal čestné uznanie v literárnej súťaži „Literárny Kežmarok 2012" za prózu („Dokonalý plán, dokonale zlyhal"). Čestné uznanie v literárnej súťaži „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2012" za drámu („Dokonalé, krásne trdlo"). Tiež v tomto roku sa zúčastnil rozprávačskej celoslovenskej súťažnej prehliadky Rozprávačské Lodno", kde prerozprával historickú povesť o sebechlebskom Geľovi - Geľo a drak".

Skúška hry "Ako išlo vajce na vandrovku 2" v ZŠ- Bzovík v budove prvého stupňa.

V Lodne v roku 2009.  V Lodne v roku 2012.