OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Divadielko na stračej nôžke

Detská časť DNSN

Detská časť

    Od založenia v roku 2002 do roku 2008 Lucia nacvičila s deťmi 14 väčšinou rozprávkových predstavení, ktoré mali premiéru v kultúrnom dome v Uňatíne. Niektoré divadelné hry hrali aj v Krupine, v okolitých dedinách, pri Počúvadle a pre holandských turistov. Pri nácviku niektorých predstavení pomáhala Michaela Babiaková a Anna Očovská.
 
 
 Ukončenie divadelnej hry Šípová Ruženka.
 
 
    V roku 2009 sa Lucia nachádzala mimo Slovenska a preto nemohla nacvičovať deti v divadielku. Lenže v tomto roku začal prebiehať projekt s OZ "Nádej v Uňatíne". Preto vďaka projektu prišla nacvičovať deti režisérka z Banskej Bystrici Ingrid Zibrinová a neskôr vypomáhal Pavel Bartík.
    Počas dvoch projektov s OZ "Nádej v Uňatíne" od roku 2009 do roku 2013 mladý herci nacvičili 4 divadelné predstavenia.
 
 
 Ukončenie divadelnej hry Ako išlo vajce na vandrovku 2.
 
 
 
V roku 2007 sa zúčastnili regionálnej súťaže detských divadiel, uskutočnenej v Očovej. Prezentovali sa s rozprávkovou divadelnou hrou, „Princezná na hrášku".
 
V roku 2008 vyhrali 3. miesto v regionálnej súťaži detských divadiel, ktorá sa v tom roku konala v Krupine. Porota bola zložená z profesionálnych hercov a režiséra. Predstavili sa s divadelnou hrou: „O tom, ako sa Uňatínčania Pľagovancami stali".
 
V rokoch 2009 a 2010 prebiehal projekt Tradície - studnica pokladov" podporený Hodinou deťom, na ktorom DNSN spolupracovalo s občianskym združením Nádej v Uňatíne".
 
Od februára 2013 do augusta 2013 prebiehal projekt v spolupráci s občianskym združením Nádej v Uňatíne", počas ktorého vznikla brožúrka o uňatínskom divadle a DNSN nacvičilo divadelnú hru od Jany Olejníkovej s názvom Keď gróf rozkáže čarovať". Projekt podporili SPP a BBSK.
 
 
 
 
 Fotka je z ukončenia divadelných predstavení v Uňatíne: Čert a káča, Soľ nad zlato.