OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Divadielko na stračej nôžke

Autorské hry

Nové divadelné hry

Počas realizácii projektu podporeným Hodinou deťom vznikli dve nové, autorské, divadelné hry. Každá sa tematicky viazala s jednou z dvoch ideí projektu.

Čierno - biele dosky

Historická komédia v jednom dejstve o živote ľudí z 19. storočia v Uňatíne (na Slovensku). Hlavná téma sa nesie okolo upečenia chleba a tiež okolo prvého učiteľa v Uňatíne, ktorým bol Lozef Luňáček (prírodovedec, priekopník paleontológie a geológie na Slovensku, učiteľ a spisovateľ).

  Skúška v divadelnom klube.

 Skúška v kultúrnom dome. V popredí je Štefan Sliacky pri skúšaní rozprávača.

 Skúška v kultúrnom dome. Autori scenára Pavel Bartík a Ingrid Zibrinová.

Skúška v kultúrnom dome. V popredí Mária Ťažká pri skúšaní rozprávača.

 Pani Zibrinová zoznámila členov z divadla s tanečníčkou Janou Zacharovou.

Námet: Pavel Bartík

Scenár: Pavel Bartík a Ingrid Zibrinová

Réžia: Ingrid Zibrinová

Dramaturgia: Mária Behanovská

Scénografia: Ingrid Zibrinová

Kostýmy a kulisy: požičané od obyvateľov Uňatína (keďže je to hra, ktorá sa odohráva v minulosti a potrebovali sme dobové kostýmy a predmety).

Osoby:

 

Obsadenie:

Rozprávač

Stará mama Marta, matka Zuzany

Zuzana, manželka Petra

Peter, manžel Zuzany

Jožo, syn Petra a Zuzany

Margitka, dcéra Petra a Zuzany

Anička, dcéra Petra a Zuzany

Jozef Luňáček, učiteľ

Gizela, cigánka

 

Všetci

Alžbeta Dolniaková

Vladimíra Adamová

Štefan Sliacky

Pavel Bartík

Martina Stanková

Anna Výbochová

Marek Dolniak

Mária Ťažká

Premiéra v Krupine:

 

 

 Konzultácia s režisérkou pred premiérou.

Predstavenie v Uňatíne:

 

V prvej časti projektu OZ "Nádej v Uňatíne" postavilo dobovú pec na pečenie chleba a divadielko nacvičilo túto komédiu. Počas predstavenia v Uňatíne bol ponúkaný čerstvo upečený chlieb v novopostavenej, dobovej peci.

Novopostavená dobová pec.  Chlieb ponúkaný po predstavení.

Plagát:


 

Ako išlo vajce na vandrovku 2

Rozprávková veselohra, kde dobro víťazí nad zlom a láska s priateľstvom sú silnejšie ako kúzla. Je to pokračovanie slovenskej ľudovej rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku. V hre sa vysvetľuje, ako je možné, že vajce ožilo a prečo sa nakoniec rozbilo.

Hlavná dejová línia:

Príbeh začína v kuríne u uňatínskeho richtára, kde víla Amarníla našla nadpriemerne veľké vajce a rozhodla sa z neho urobiť živého tvora. Tento raz svoje kúzlo prehodnotila a neurobila z neho živé vajce, ale skutočného chlapca, ktorí sa vyliahol z obrovského vajca. Amarníla mu dala meno Pán Zvajca a ak chcel zostať človekom musel za tri dni spoznať priateľstvo, lásku, úctu, pokoru, spravodlivosť, súcit a dobrosrdečnosť. Ak by sa mu to nepodarilo, tak dobrá víla Amarníla by ho premenila späť na vajce a urobila si z neho praženicu.

Pán Zvajca vandroval po svete. Amarníla ho pritom sledovala a tajne mu pomáhala. Lenže takisto ako predtým s prvým vajcom sa Amarnílina sestra, zlá víla Enegóra, pokúsila všetko pokaziť, pretože nemala rada, keď boli ľudia šťastný. .......

A ako to všetko dopadlo sa dozviete v našej divadelnej rozprávke smiley

Skúška v ZŠ s MŠ v Bzovíku:

 

 

 

 

Námet: Zo slovenskej ľudovej rozprávky

Scenár: Pavel Bartík a Ingrid Zibrinová

Réžia: Ingrid Zibrinová a Pavel Bartík

Dramaturgia: Mária Behanovská

Scénografia: Ingrid Zibrinová a Pavel Bartík

Kostýmy a kulisy: tvorba obrovského vajca - ZŠ s MŠ v Bzovíku, žiaci s Pani učiteľkami z družiny a ostatné kulisy s kostýmami si pripravili samy alebo požičali.

Osoby:

 

Obsadenie:

Rozprávač

Pán Zvajca

Amarníla, dobrá víla

Starček, premena dobrej víly

Enegóra, zlá víla

Alica, Jánova sestra a je zaľúbená do Pána Zvajca

Ján, Alicin brat a kamarát Pána Zvajca

Laura, poddaná zlej víly

Lena, poddaná zlej víly

Imrich, kamarát dobrej víly

Gusto, kamarát dobrej víly

Kleofáš, kamarát dobrej víly

Ela, kamarátka dobrej víly

Krčmár

 

Martina Emma Mackovová

Ján Donoval

Alexandra Ružičková

Lukáš Luciak, zástupca Martina Emma Mackovová

Mária Ťažká

Kristína Stanková

Jozef Očenáš

Anna Výbochová

Martina Stanková

Natália Talianová

Matúš Bartík

Marian Jochlík, neskôr Mariana Jochlíková

Mariana Jochlíková

Stanislava Zelenčíková

Predstavenie v Hornom Badíne:

 

 

Plagát: