OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Divadielko na stračej nôžke

O projekte

    Budúcnosti na stope -

Oživenie ochotníckeho divadla

 

   

                                                                       

 

    Projekt prebiehal od začiatku februára 2013 do konca augusta 2013. Bol podporený z Nadácie SPP, grantového programu Dedičstvo regiónov spolufinancovaný z dotácie BBSK (Banskobystrického samosprávneho kraja).

    Cieľom projektu bolo zvýšenie záujmu u mladých ľudí o ochotnícke divadlo, ktoré sa stalo našou slovenskou tradíciou z 20. storočia. Zvýšením povedomia o kultúre a histórie našich predkov, môžeme zlepšiť našu budúcnosť.

    Hlavným produktom projektu bola brožúrka o ochotníckom divadle v Uňatíne, ktorá bola vytvorená k desiatemu výročiu založenia DivAdielka na stračej nôžke. Môžete sa v nej dozvedieť o histórii ochotníckeho divadla v Uňatíne, o DivAdielku na stračej nôžke a tiež základné informácie o Uňatíne i OZ "Nádej v Uňatíne. Členovia divadla nacvičili divadelnú hru od Jany Olejníkovej "Keď gróf rozkáže čarovať.

Koordinátorkou a autorkou projektu bola Bc. Mária Behanovská.

 


Titulná strana brožúrky.