OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Divadielko na stračej nôžke

Bývalí herci

Bývalí členovia Detskej časti DNSN

Matúš Adam

Tomáš Adam

Vladimíra Adamová

Jana Babiaková

Lucia Balková

Eva Balková

Dominik Balko

Miroslav Balko

Marian Bartík

Matúš Bartík

Pavel Bartík

Martina Bartíková

 Mária Bartíková

Marek Dolniak

Alžbeta Dolniaková

Ján Ďuriš

Lukáš Ďuriš

Peter Gonzáles

Tomáš Gonzáles

Lucia Gonzálesová

Filip Ivanič

Samuel Ivanič

Mariana Jochlíková

Peter Konôpka

Katarína Sliacka

Lucia Sliacka

Štefan Sliacky

Kristína Stanková

Martina Stanková

Mária Ťažká

Anna Výbochová